Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Ukázky horoskopů

OSOBNÍ HOROSKOP

Žena (33 let)

 

Milá Lucie,

pohled na horoskop jako celek vypovídá, že jsi spíš introvertněji orientovaná, na rodinu a okruh nejbližších lidí, kde máš velkou potřebu sdílení a komunikace. Tvoje začleňování probíhá jemným, nenásilným a velmi příjemným způsobem, takže jsi druhými taktéž přívětivě přijímána.

Jako Ryba jsi citlivá, empatická a pečující, velkou část energií planet ovšem třímá znamení Vah, které Tě vybízí ke společenskosti, etice, harmonii a k tomu, že dáváš velkou váhu mínění okolí a názorům druhých. Tvoření všech možných druhů vztahů je pro Tebe alfou a omegou, největší životní výzvou, která je zde vidět.

Tvou velmi silnou stránkou je schopnost komunikace. Umíš dobře a přímo klást dotazy, jsi mistrem diplomacie a umíš se vyjadřovat tak, že to druhé nezraňuje. To je zároveň ale i slabostí v momentě, kdy je potřeba být naprosto upřímná a říct bolavou pravdu. Toho se bojíš, protože Tvoje vnímává a citlivá stránka nechce druhé zranit – hrozí totiž, že se jim znelíbíš a navíc, Tvoje citlivost je někdy tak velká, že jsi schopná cítit jejich bolest jako vlastní. Postupně, jak budeš procházet duchovním vývojem, bude pro Tebe přímost víc a víc přirozená, s vědomím toho, že když říkáš pravdu s citem, tak druhým pomáháš, a to i tehdy, když se jejich ego přesto urazí.

Slabým místem, které ovlivňuje celý Tvůj život, je snížená schopnost činit rozhodnutí. To Tě může dost nervovat, protože nerozhodnost a lavírování mezi několika možnostmi ubírá energii a občas se může i stát, že budeš chtít po druhých, aby rozhodli za Tebe. Tady pozor – jedná se o nevědomou manipulaci, která se Ti odvděčí zas jenom manipulací, protože pokud necháš druhého o sobě rozhodovat, ne každý je natolik silný charakter, aby manipulaci odolal. Úkolem je rozhodnout se sama, protože jakékoli rozhodnutí je v tomto případě lepší než dlouhé váhání.

Svou schopnost komunikování můžeš skvěle využít na pracovním poli – vhodná povolání jsou (kromě těch pečujících o děti, která jsme probíraly osobně) i pozice diplomata, jednatele, právníka, mluvčího, estetiky a později, až si popracuješ na své psychice o něco více, tak i poradce přes vztahy. Není Ti cizí ani umění, najít se můžeš v párových tancích, v chození do společnosti, v utváření kontaktů a rozšiřování okruhu známých.

Je ale třeba mít nejen známé, ale i důvěrný vztah, ve kterém s partnerem splyneš, ale nebude Tě příliš omezovat, protože chceš i život mimo vztah. Neseš si energii svých ženských předkyň, které tak úplně neuměly vyjadřovat vřelost, jako dítě jsi se často mohla cítit osamělá a odstrčená, chyběl Ti pocit lásky a péče. Navíc otec je zde duševně nepřítomen, proto jsi si jej začala idealizovat, abys zahnala pocit, že Tě nemá tolik rád (toto může probíhat pouze v podvědomí, nemusíš si být vědoma). Později ses tedy začala snažit být dobrá, aby sis lásku zasloužila a podvědomě jsi chtěla dokázat rodičům, že jsi hodna jejich pozornosti. I teď, v dospělosti, toto dítě v Tobě je, ale už jsi to Ty, kdo jej má v péči, proto se věnuj meditacím s vnitřním dítětem přednostně.

Ženská rodová linie je poznamenána energií války, kdy ženy byly nuceny stát se napůl muži a zastávat i jejich funkci – uvědom si v sobě tyto principy, které můžou vést k přílišné poslušnosti a vděčnosti ve vztahu s mužem. Jsi krásná a inteligentní žena, bytost, která se rozhodla jít cestou sebeúcty a taková nemusí dovolit muži příliš jen proto, aby si udržela vztah. Nauč se dupnout a vystrčit drápy, Tvoje Venuše se svou nezávislou složkou přímo zaplesá a muž bude vědět, že má rovnocennou partnerku.

Jako partner se k Tobě hodí typ intelektuální, se kterým si můžeš povídat, bystrý, originální a nespoutaný, často až nevypočitatelný a tak úplně se nechce vázat. Je to o volnějším vztahu, ale pokud to zvládneš přijmout, nebudeš se nudit. Budeš jej doplňovat jako stejně společenská bytost, navíc schopná vytvářet krásné, stylové a harmonické prostředí, pravý domov.

Zdravotně se mohou nesrovnalosti v partnerství odrážet ponejvíce na ledvinách a močovém měchýři, rovněž si hlídej lymfatický systém a tlusté střevo, které nemá rádo přejídání. Máš hodně mentální energie, začni vědomě prociťovat své tělo, abys nepobývala jen v myšlenkách, to se hodí jen někdy, ale při nadužívání myšlení Tě spíš odstřihává od reality a přítomného okamžiku.

Protože v horoskopu chybí zemský živel, můžeš se často cítit neukotveně, nebudeš ji jistá v nakládání s materiálnem, s věcmi a penězi. Ber to jako další úděl, naučit se být praktičtější a správně hospodařit. Duchovno má být vyrovnané s materiálnem, aby se nám dobře žilo.

Karmické uzly ukazují, že Tvým směrem je snaha o vytváření rodiny, tepla domova a taky péče o děti (Univerzum nerozlišuje, zda o vlastní nebo ve školce či družině, důležitá je Tvoje vnitřní naplněnost). Máš k tomu dostatek tvořivosti, smyslu pro estetično a šikovné ruce, děti si tedy užijí spoustu různých zajímavých aktivit, což bude obohacující pro vás všechny.

 

 

DĚTSKÝ HOROSKOP

Chlapeček - 9 měsíců

Pavlík bude už od pohledu bojovník. A to se vším, co tato vlastnost s sebou nese, tedy odolnost až nezdolnost, dominanci, svéhlavost, sílu vlastního přesvědčení a neústupnost. Pak je zde ale i jeho druhá, mnohem něžnější a jemnější stránka, která pokud se nechá rozvinout pod správným vedením rodičů, může přinést hudební sluch, schopnost vcítění se a sklony k romantice. Je jeho úkolem v životě sloučit tyto dvě hlavní složky povahy, i když bude pravděpodobně převládat tíhnutí k bojovnosti, klasickým mužským hodnotám a city budou často potlačovány.

Horoskop ukazuje na rozeného vůdce, naprostou autoritu pro druhé a velmi silnou schopnost sebeprosazení až pozdější mediální známosti – přinejmenším špičku v oboru, který si vybere.

Předměty, které si oblíbí, budou hlavně ty akční, jako je tělocvik a pak technické, protože jej bude fascinovat věda a je to přesně to dítě, které velmi brzy umí ovládat mobil a počítač. Jako vhodné koníčky vidím bojový sport, kutilství v dílně, kroužek pro malé montéry nebo později ty z oblasti IT a elekrotechniky. Doporučuji ale nevést jej jen jednostranně k mužským koníčkům, protože ač to nemusí být vidět hned, ta jemná citlivá duše potřebuje i nějakou formu umění.

Jako hodně malý může zažívat různé druhy strachů, třeba i ze tmy a strašidel. Nebylo by tedy dobré strachy přikrmovat, spíš utěšit, třeba čtením pohádky nebo ukolébavkou a nedbat toho, jak se jeví – že všechno zvládne sám. Je hodně navázán na maminku, ale později se může stydět citlivost projevovat, protože má sklony se potlačovat. To může vést k nečekaným vzdorům a výbuchům vzteku, takže základem výchovy by měla být práce s emocemi. Měl by vidět, že emoce k nám patří, že se můžou včas volně a kontrolovaně projevit, ale ani nezatlačovat, ani nepřehánět.

Později ve škole očekávejte střety s autoritami, protože nesnese cokoli nepravdivého a pokud mu to, co paní učitelka řekne, přijde nesmyslné, bude rychleji jednat než přemýšlet. Je to pravdista (indigové dítě) a tímto jeho dušička plní svůj úkol tady na Zemi.

Může se stávat, že se při výuce myšlenkami zatoulá do jiné dimenze, hlavně pokud výklad nebude poutavý a neosloví jeho fantazii. Pokud mu rodiče budou chtít pomoct, mohou zkusit mu při učení pustit jemnou meditační hudbu, díky které to bude lehčí a zejména ze začátku na prvním stupni si hodně při učení vypomáhat obrázky. Bude se lépe učit díky pocitům, které z toho vzejdou.

Co se pracovní oblasti v dospělosti týká, má na to vést kolektiv, a to ve větší zahraniční organizaci, zabývající se elektrem, informačními technologiemi, strojírenstvím apod., kde využije vlastní vynalézavosti. Není vyloučeno, že opravdu přijde na nějaký pro lidstvo hodnotný zlepšovák či vynález.

Pokud půjde cestou fyzických aktivit, tak jako učitel bojových umění, voják (tedy s jeho potenciálem spíše generál), hasič nebo záchranář bude taky velmi úspěšný. Potáhne jej to do ciziny, takže je vhodné začít s cizími jazyky co nejdříve, protože je možné, že část života stráví tam.

Co se týče zdravotních predispozic, je to právě hlava, které se budou týkat případné dětské úrazy. Na jednu stranu je plná skvělých nápadů, na druhou však taky zbrklosti, kdy bude mít Pavlík tendence zrealizovat každou myšlenku, aniž by si ji předtím promyslel. Bolístky jej později navedou ke změně, k poznání, že vše má své hranice a střed a přehánění se nevyplácí. Totéž platí u bolestí hlavy – ty říkají, že se přepíná a potřebuje se naučit klidu.

Pokud bude potlačovat emoce a svou dětskou zranitelnost (nebo bude potlačena okolím), bude trpět jeho žaludek, nebude schopen dobře trávit, každý stres se projeví pobolíváním. Tady pozor na způsob, jakým mu je nabízeno jídlo, neměl by být nucen, pokud nemá hlad, protože pro něj je to manipulace vedoucí ke smutku. Zároveň ani neustupovat, pokud by si příliš podmiňoval, např. pokud místo oběda vyžaduje zákusek.

Karmické závazky, tedy úkoly, které si jeho duše předsevzala zde zvládnout, jsou vztahy k ženám, kde má být pochopeno, že ženský princip doplňuje ten mužský, není mu podřízený a že bez žen by muži neměli inspiraci k činům. Měl by pěstovat k ženám úctu a bude hodně záležet na tom, jak mají ženy v rodině rády samy sebe a zda nechají Pavlíka zažít i bolestivé momenty (aniž by jej zachraňovaly), které jej ovšem v důsledku naučí brát život jaký je a nebýt příliš citově závislý.

Poselstvím pro celý jeho život zůstává – ponoř se do hloubky, povrch věcí již znáš.

 

ROČNÍ HOROSKOP PROGNOSTICKÝ

Žena (45 let)

Celý rok 2014 se ponese v duchu určování svých hranic, svého teritoria, zásad a potřeb, přes které by neměl jet vlak druhých. To znamená, že se máte v prvé řadě zaměřit na sebe a postavit se do středu svého života. Podaří se Vám mnohem rychleji poznat, kdo hraje levou a komu se zbytečně obětujete. Toto sejmutí klapek z očí může sice trošku zabolet, ale dává Vám zároveň sílu a schopnost přestat se tolik ztotožňovat s bolestmi druhých. Myslete víc na sebe, není to sobecké, ale nezbytné.

Všímejte si celý rok cizinců, které potkáváte, mohou to být karmičtí lidé, kteří Vás posunou v duchovním vývoji dál. Cestování do ciziny je rovněž letos doporučeno, tak i tak to Vaši duši potáhne k jiným kulturám a za poznáním, hlavně od prázdnin dál.

Od května dál po 3 roky se bude Uran snažit osvobodit veškeré přežité vzorce chování, které brzdí spontaneitu a hravost. Budete muset pustit stará omezení, která vznikala na základě výchovy, zejména ze strany tatínka. Ten nebo jiný muž v rodině se mi jeví jako poměrně přísný až dogmatický. Už ale nepotřebujete tento kritický hlas slýchat v hlavě, abyste měla strach, oprostěte se od starého způsobu myšlení. Jinak hrozí bolesti hlavy, popř. úrazy na hlavě, pokud budete nepružná a odmítavá ke změnám struktur.

Vaše duše má potřebu jemných andělských vibrací a meditace, zaměřte pozornost na věci mezi nebem a zemí ještě víc.

Pluto již dlouhodobě formuje a narovnává Váš postoj k mužům. Sílí Váš vnitřní muž, tím pádem jste výkonnější a taky po tomto roce více nachystaná potkávat takové muže, místo těch slabých, co nevědí, co chtějí.

Počítejte s tím, že celé období 2014 je silně karmické, co se blízkých vztahů týká. Je to také odpovědí na otázku, proč se někteří nechovají hezky, když Vy k nim ano. Protože prostě duše si pamatuje, že bylo ublíženo v minulosti. Jen přijměte zodpovědnost, v duchu se omluvte, ale v žádném případě si nenechte házet popel na hlavu a nepěstujte pocity viny. Jsou zbytečné.

 

LEDEN – BŘEZEN

 

První 2 měsíce roku se hodí ke koupi krásných nebo uměleckých předmětů, resp. v lednu promýšlejte, co byste chtěla a kupujte až v únoru.

Mars Vás bude popohánět do větší společnosti, mezi kamarády, do nových skupinových kurzů a je možné, že i nová přátelství, zejména s muži, přinese (tento vliv trvá půl roku).

Co se týče pracovního postavení, buďte opatrná, co před kým zmiňujete, ne všechny kolegyně jsou upřímné. Tento tranzit je dlouhodobý a může přinášet pomluvy. Nebuďte slepě důvěřivá. Taky pozor na marné touhy po něčem nedostižném, snažte se být nohama na zemi a spíš v přítomnosti než v myšlenkách.

 

DUBEN – ČERVEN

 

Celý duben pozor na úrazy, hlavně pokud sportujete. Nachlazení hrozí v druhé půlce měsíce. Později Jupiter vstupuje do 9. domu a přináší již zmiňované touhy po cestování a zažívání neobvyklého. Rovněž přeje učení se jazykům.

 

ČERVENEC – ZÁŘÍ

 

Od půlky července do konce srpna pozor na pocity bezmoci. Věci se nemusejí hýbat, navíc při tomto tranzitu je potřeba být opatrná na silnici. Většinou člověka druzí snáze přehlédnou, je méně vidět. Na druhou stranu v tuto dobu máte šanci na lásku nebo velmi příjemnou zábavu. Takže se nestraňte zábavy všeho druhu ani sportu. V září budete kypět energií a chutí se víc prosadit. Jen kolem 8.9. pozor na virózy, budete oslabená a náchylná k nemoci.

 

ŘÍJEN – LISTOPAD

 

Od poloviny října do ledna 2015 energie nahrávají k setkání se s mužem, který Vám imponuje, tedy odpovídá nastavení vnitřního muže. Hlavně kolem 12.10. si mužů více všímejte. Pokud partnera již máte, věnujte se jemu, oživíte tak partnerství.

Prosinec a leden 15 jsou zároveň ve znamení tíhy na duši. Objeví se staré bolístky z raného dětství a budou si žádat propuštění a vyplakání. Lilith přejde přes Lunu a pak od ledna bude provětrávat pracovní prostředí, povede Vás k upřímnosti k sobě samé a odpovědím na otázku, zda děláte své životní poslání a jaké že vlastně je.

 
 

TOPlist