DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

TERAPIE PRO DUŠI

Tady uvádím metody, kterými jsem se inspirovala v průběhu času, až se mi ucelil můj způsob přistupování k sezením. Jedná se zároveň o velmi intuitivní průvodcovskou práci, která je o důvěře ve vedení Vyšší milosti (Božství, Vyšší moc, nazvěte si sami), není to tedy o metodě na objednávku vámi dopředu. Vše samo vyplyne po našem krátkém úvodním rozhovoru přímo na sezení.

 

KINEZIOLOGIE (ONE BRAIN) A JINÉ TERAPIE

 

CO JE TO KINEZIOLOGIE?

 

  Jedná se o metodu (přesněji tzv. Metoda One Brain), která kombinuje techniky staré čínské medicíny s těmi novodobými západními.

  Pomocí svalového testu kineziolog prostřednictvím změny svalového napětí klienta získá informace o situaci, která vedla k zablokování, o věku příčiny a potřebných korekcích . Kineziologické odblokování spočívá v návratu do situace, kde došlo k traumatu, ovšem s tím rozdílem, že za podpory terapeuta a plného prožití emocí již tato situace není tak tíživá a dochází k úlevě. 

  One Brain je možné použít pro řešení jakéhokoli psychického či fyzického problému, který vznikl v důsledku nějakého negativního stresujícího zážitku. Odstraněním negativní emoce z minulosti se zbavujeme zátěže i pro přítomnost a programujeme si možnost volby vnímání dané situace do budoucnosti.

 

  JAK PŮSOBÍ STRES?

 

  Stres způsobuje stažení svalů a zablokování energetického proudění na úrovni mozku přes meridiány k jednotlivým orgánům a částem těla. Důsledkem tohoto zablokování jsou různá psychická a psychosomatická onemocnění, jako je vyčerpání, únava, alergie, astma, deprese, fobie, strachy, úzkost, různé bolesti a podobně. U dětí může stres zapříčinit poruchy učení, psaní, čtení, hyperaktivitu apod. Díky kineziologii, která sice přímo neléčí a nediagnostikuje, lze odstraněním emocionálního stresu, který byl příčinou nemoci, viditelně zlepšit psychické i fyzické zdraví.

 

  S ČÍM KINEZIOLOGIE POMŮŽE?

 

 • s odstraněním stresu ze současných problémů i z minulosti

 • s vyčerpáním, závislostmi, strachem, fóbiemi, depresemi

 • s poruchami spánku a obecně jakýmikoliv fyzickými a psychickými potížemi

 • s jakýmikoli traumaty

 

  CO JEŠTĚ UMOŽŇUJE?

 

 • zvýšit sebeúctu a psychickou pohodu

 • zvýšit sebevědomí a porozumění sám sobě i druhým

 • zlepšit své vztahy pracovní i osobní

 • zlepšit schopnost komunikace

   

  REGRESNÍ TERAPIE

 •   Společně půjdeme do okamžiku, kdy došlo ke vzniku Vašeho problému, který si s sebou nesete z minulosti. Tato minulost může být nedávná, tzn. z prenatálu či dětství, nebo z některého z minulých životů. Pochopením, že není třeba opakovat stále stejný nefunkční vzorec chování, se osvobodíte a vědomě přenesete tuto svobodu do nynějšího života.

    Nejsem příznivcem několikahodinových sezení a procházení deseti životů s podobným dějem, protože tento způsob je pro klienta velmi náročný. Z vlastní zkušenosti vím, že stejně efektivní a přitom méně zatěžující je projít jedním životem, kde budete upozorněni při terapii na nejdůležitější momenty k procítění a pochopení do hloubky. Terapeut nerozhoduje o tom, co bude vyjeveno, ani to neřídí. Ukáže se vždy to, co je v daném okamžiku nejpřínosnější k pochopení a změně klientova nazírání na situaci.

   

  VOICE DIALOGUE

    Terapie s podosobnostmi - jde o metodu vhodnou k urovnání vnitřních rozporů, kdy se společně věnujeme těm vašim částem, které mají protichůdné tendence. Tím je možné nastavit rovnováhu.

 

TERAPIE AUTOMATICKOU INTUITIVNÍ KRESBOU (individuální)

Intuitivní kresbu lze  použít na vhled do jakéhokoli vašeho problému, ať už psychického nebo fyzického. Pomáhá zpracovat emoce a odhalit staré vzorce myšlení a chování, které jejich zvědoměním člověk odkládá, resp. přestávají mít na něj vliv. S kresbou je možné pracovat i nadále po několik dní, nebo nakreslit na stejné téma obrázek léčivý, který si pak vystavíte tam, kde trávíte více času.

Zaměřím terapii na příčiny, které mi odhaní vaše kresba, a které vám vyložím. Již jen malováním a výkladem se situace uzdravuje, nicméně použítím dalších technik (konstelace, One Brain, meditace, přeprogramování atd.) zpracováváme téma na další, hlubší úrovni.

Nepotřebujete nic s sebou, papír a kreslicí potřeby dodám.

 

Další používané metody: konstelace traumatu, EFT, EMI

 

Všechny terapie jsou individuální, proto prosím choďte jednotlivě.

 

CO SE DĚJE PO TERAPII

 Na terapii většinou jdeme, když nejsme spokojeni se současnou situací a jsme pod tlakem, v depresi nebo prostě jen chceme změnu. Logicky tedy předpokládáme, že se naše situace zlepší a nám se uleví. To se také po správně provedené terapii děje, jenže:

Často právě zvíření usazenin uvnitř nás způsobí za začátku pravý opak – vyplavují se emoce jako vztek, smutek, přijde únava, rýma, apod. Tady je zapotřebí si uvědomit, že každý zásah do systému přesvědčení ovlivňuje i tělo a naopak, každý zásah na těle ovlivňuje psychiku.

Takže když se jde na masáž, masér hrábne do bolavých míst nebo dokonce baňkuje, je jasné, že následujících pár dní bude poměrně (a v případě baněk i viditelně) bolavých.

Proto není třeba panikařit ani co se psychoterapií týče. Právě naopak, reakce typu "děkuji, že můžu nechat tímto odejít vše nepotřebné, i když je to momentálně nekomfortní" je žádoucí a pro duši úlevná. Pozitivní účinky proběhlé terapie nelze zastavit, ale proč si je zpomalovat strachem, že něco není v pořádku a brát přirozené příznaky dobrých změn jako problém...

Pro dobrý pocit si můžete před i po terapii požádat, aby vše proběhlo účinně a jemně. I rozhodnutí projít méně jemně a odležet si týden v posteli je ale v pořádku, pokud to tak chcete.

Posledním bodem, ke kterému se vyjádřím, je motivace a víra v účinnost. Pokud tyto chybí, nejdříve se podívejte, zda jste ochotni tuto důvěru v toužebné změny posilovat, protože se těžko stane něco, co si nedovedete představit.